Makina Teknikeri

1-Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüstürüm sistemlerinin, 2-Gaz ve buhar tribünlerinin, 3-Pistonlu kompresörlerin, 4-Içten yanmali motorlarin, 5- Sogutma, isitma ve havalandirma sistemlerinin avam projelerini ve üretimini,onarim,tadilat, bakimini, uygulamasini yapmaya, 6- Sihhi tesisat ve isitma sistemlerinin kurulmasi ve projesinin imzalanmasi, fenni mesuliyeti, 7- Takim tezgahlari,mekanik, elektro-mekanik,optik-mekanik, her türlü hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakimi,kontrolü,bakimi,onarimi ve isletmelerinde yetkilidir. 8- Ilgili Yasanin öngördügü sekilde Yapi Denetim firmalarinda mecburi istihdami saglanir ve bu firmalarda fenni mesuliyet ve denetim konularinda yetkilendirilir.

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur.

 

ELEKTRIK TEKNIKERININ GÖREV VE YETKILERI


1-Her türlü elektrik iç ve dis tesisi, asansör,plan, proje,resim ve hesaplarin hazirlanmasi ve imzalanmasi islerini, Baglanti gücü 500 KW'a 400 Volta kadar olan binalarin elektrik iç tesislerini, (Enerji Bakanliginin tespit ettigi ek yükler ilave edilir.)

2-Elektrik iç tesisi yapim islerini; Baglanti gücü 1500 KW 400 Volt'a kadar tesisleri,

3-Isletme ve bakim islerini, Baglanti gücü 5000 KW, 35 KV' ta kadar (35 KV dahil) tesislerin, "Elektrik kuvvetli akim Tesisleri Yönetmeligi"nin 60. maddesinde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi kaydiyla",

4-Muayene ve kabul islerini, Kendileri tarafindan yapilan tesislerin muayene, baglanti, kabulü, bakimi Teknik Uygulama sorumlulugu için gerekli islerin tamamlanmasi islerini yapmaya yetkilidirler.

5- Ilgili Yasanin öngördügü sekilde Yapi Denetim firmalarinda mecburi istihdami saglanir ve bu firmalarda fenni mesuliyet ve denetim konularinda yetkilendirilir.

                                    
ELEKTRIK TEKNIKERININ SORUMLULUKLARI

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

HARİTA VE KADASTRO TEKNİKERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

1- Kadastro ve tescile konu harita ve planlari yapmaya,

2- 200 hektara kadar olan baraj,yol,sulama ve kurutma projeleri alt yapiyi teskil eden harita ve planlarini yapmaya,

3- Imar planlarini ve haritalarini yapmaya,

4- Belediye ve mücavir alan sinirlari içinde ve disinda nirengi ve nivelman noktalari tesisi, ölçü ve tafsilat alimi, arazi ve arsa düzenlemesi, uygulamasi, hidrografik ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, dengelenecek nirengi ve nivelman ve poligon noktalarinin hesabi islerinde fenni mesuliyet deruhte etmeye ve uygulamasini yapmaya yetkilidir.

5- Ilgili Yasanin öngördügü sekilde Yapi Denetim firmalarinda mecburi istihdami saglanir ve bu firmalarda fenni mesuliyet ve denetim konularinda yetkilendirilir.

                         
HARİTA VE KADASTRO TEKNİKERİNİN SORUMLULUKLARI

1-Yapmis oldugu kadastro projelerinin dogrulugundan, 2-Baraj,yol,sulama ve kurutma projelerini teskil eden harita ve planlarin dogru olarak uygulanmasindan,

3-Imar planlarinin uygulanmasindan sorumludurlar. Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

                                                   Resim Teknikerleri

1- Alani ile ilgili gelisen bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmeye, 2- Resim alanlari ile ilgili Teknik tasarimlar yapmaya ve bunlarin proje uygulamalarini gerçeklestirmeye yetkilidir.

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

                           Restorasyon Teknikeri

Her türlü tarihi yapinin orjinaline uygun olarak restorasyonunu ve ilgili islerini yapmaya, 2- Binada restorasyonu yapilacak olan yerlerin plan ve projelerini tanzim ve fenni mesuliyetini deruhte etmeye, tatbikini yapmaya, 3- Tespit çalismasi yapmaya, 4- Kesit, görünüs, plan detaylarini çizmeye ve imzalamaya yetkilidir. 5- Ilgili Yasanin öngördügü sekilde Yapi Denetim firmalarinda mecburi istihdami saglanir ve bu firmalarda fenni mesuliyet ve denetim konularinda yetkilendirilir.

1-Yapmis oldugu kadastro projelerinin dogrulugundan, 2-Baraj,yol,sulama ve kurutma projelerini teskil eden harita ve planlarin dogru olarak uygulanmasindan, 3-Imar planlarinin uygulanmasindan sorumludurlar. Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

                     Sogutma ve iklimlendirme Teknikeri

1- Sogutma ve Iklimlendirme sistemlerine ait her türlü yapida tamirat, montaj,bakim ve onarim islerini yapmaya ve yaptirmaya, 2- Sogutma ve Iklimlendirme ile ilgili her türlü yapida kontrollük yapmaya,atasman, kesif,metraj, hakedis sartname hazirlamaya ve imzalamaya, 3- Kurulan sistemlerin teknik özelliklerine uygun çalistirmaya muayene ve kabul islemini yapmaya, kendileri tarafindan yapilacak tesislerin bakim onarim, muayene baglanti ve kabulü için gerekli isleri tamamlamaya ve yapmaya yetkilidir

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

 

KIMYA TEKNIKERININ GÖREV VE YETKILERI


1- Her türlü yapi, bina ve tesisin biyokimyasal, fiziksel ve kimyasal analizlerini yapmaya ve projesini hazirlamaya, 2-Tespit çalismasi yapmaya, 3-Kesit, görünüs, plan detaylarini çizmeye ve imzalamaya yetkilidir. 4- Ilgili Yasanin öngördügü sekilde Yapi Denetim firmalarinda mecburi istihdami saglanir ve bu firmalarda fenni mesuliyet ve denetim konularinda yetkilendirilir.

KIMYA TEKNIKERININ SORUMLULUKLARI

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.

 

DOGALGAZ VE ISITMA TEKNIKERININ GÖREV VE YETKILERI


        Dogal gaz ile ilgili her türlü yapida ilgili kurulustan yetki belgesi almak kaydiyla tesis, tamirat, montaj, bakim ve onarim islerini yapmaya ve yaptirmaya, 2-Isitma ile ilgili her türlü tamirat,montaj, bakim ve onarim islerini yapmaya ve yaptirmaya, 3-Dogalgaz ve isitma ile ilgili her türlü yapida kontrollük yapmaya,atasman,kesif,metraj, hakedis sartname hazirlamaya ve imzalamaya, 4-Kurulan sistemlerin teknik özelliklerine uygun çalistirmaya muayene ve kabul islemini yapmaya, kendileri tarafindan yapilacak tesislerin bakim onarim, muayene baglanti ve kabulü için gerekli isleri tamamlamaya ve yapmaya, 5-Dogalgaz ve isitma ile ilgili konularda her türlü yapida toplam kapali insaat alani 2000 m2 kat yüksekligi 5 kata kadar olan hesaplari yapmaya, plan proje çizmeye ve imzalamaya, 6-Dogalgaz ve isitma ile ilgili konularda plan ve projelerin çizimi ve teknik ressamligini yapmaya yetkilidir.

DOGALGAZ VE ISITMA TEKNIKERININ SORUMLULUKLARI

Ilgili idarelere karsi yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve istigal konularina göre, aldiklari islerin yürürlükteki Kanuna,imar planina, yönetmelige, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarina, Teknik sartnamelere, Is güvenligi tüzügüne, ilgili mevzuat hükümlerine, fen ve sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,Görevi ile ilgili plan proje ve hesaplarini yapmaya, fenni mesuliyetlerini deruhte etmeye, uygulamaya, kontrolluk, santiye sefligi,bilirkisi,experlik, hakemlik müsavirlik hizmetlerini yapmaya,Yapmis oldugu tasarim,gelisimi ve üretimlerin teknik yükümlüsü ve sorumlusudur. Ayrica yaptiklari islerin saglamligindan, niteliklerinden, usulsüz ve teknige aykiri yapilmis olmasindan dogacak zararlardan ayrica sorumludurlar.